National Security Council

Chairman: Tsai Ing-wen
Secretary-General: Wellington Koo
Deputy Secretary-General: Wen-cheng Chen, Szu-chien Hsu, Te-chin Liu
NSB Director-general: Ming-Yen Tsai
NSB Deputy Director: Cheng-heng Ko ,Chin-kuang Chen,Yuan-Bin Chang