Control Yuan

President: Chu Chen
Vice President: Hung-chun Lee

Members:
Chu Chen
Hung-chun Lee
Yu-ling Wang
Mei-yu Wang
Jung-chang Wang
Li-jen Wang
Chiu-chin Liu Tien
Wen-cheng Lin
Yu-jung Lin
Kuo-ming Lin
Sheng-fong Lin
Hui-jung Chi
Sun-lu Fan
Chin-fang Shih
Yung-cheng Kao
Chung-cheng Pu
Chin-jun Chen
Wen-dong Kuo
Chu-fang Chang
Ta-hua Yeh
Yi-jin Yeh
Yung Ching Jao
Chung-yi Tsai
Chen-chang Lai
Ting-ming Lai
Tzu-yu Hsiao
Upay Radiw Kanasaw
Li-chiung SuNational Human Right Commission, Taiwan
No.2, Sec.1, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100216, Taiwan
Tel: (02)2341-3183
https://nhrc.cy.gov.tw/en-US