Control Yuan

President: Chen Chu
Vice President: Hung-chun Lee

Members:
Chen Chu
Hung-chun Lee
Wang Yu-ling
Wang Mei-yu
Wang Jung-chang
Wang Li-jen
Liu Tien Chiu-chin
Lin Wen-cheng
Lin Yu-jung
Lin Kuo-ming
Lin Sheng-fong
Chi Hui-jung
Fan Sun-lu
Shih Chin-fang
Kao Yung-cheng
Pu Chung-cheng
Chen Chin-jun
Kuo Wen-dong
Chang Chu-fang
Yeh Ta-hua
Yeh Yi-jin
Jao Yung ching
Tsai Chung-yi
Lai Chen-chang
Lai Ting-ming
Hsiao Tzu-yu
Upay Radiw Kanasaw
Su Li-chiung