Fisheries Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan

Director-general:Chih-sheng Chang
Deputy Director General:Lin Kuo-ping, Cheng-Fang Wang

Taipei Office:
6F., No. 100, Sec. 2, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10070, Taiwan
Tel:(02)2383-5678