Taoyuan Metro Corp.

Chairman: Kun-i Liu
General Manager: Pu Ho-chang