Tainan City Government

Mayor: Huang Wei-che
Deputy Mayor:Hsu Yue-dian
Deputy Mayor:Chao Ching-hui